Układanie kostki brukowej z pozoru wydaje się dość prostą kwestią, ale to zjawisko jest bardzo mylne, ponieważ wymaga dużo staranności i precyzji.

Jaką kostkę do układania naszej posesji wybrać?

Warto jest zaopatrzyć się w kostkę o najwyższej jakości od sprawdzonych producentów, dysponujących bogatą ofertą asortymentu. Ponadto materiały, z których będzie wykonana kostka brukowa do naszego placu czy posesji powinna mieć spełnionych szereg atestów i zaleceń technicznych.

Praca zgodnie z projektem

Firmy brukarskie, które odgrywają wiodące rolę powinny przy wykonywanych pracach korzystać z projektów. Dobrze wykonany przed wykonaniem roboty projekt daje możliwość rozsądnego zaplanowania powierzchni i pozwala skupić się w większym stopniu na potrzebach klienta. Pozwala on również na wkomponowanie się brukarzom w wykonanie aranżacji, która będzie pasowała do budynku.

Jeżeli projekt jest w trakcie tworzenia, to warto również pamiętać o tym, że kostka bardzo dobrze nadaje się również do wykończenia ogrodu, a także powierzchni użytkowych znajdujących się na zewnątrz budynku.

Kostkę brukową można zastosować, także przy budowie schodów, kwietników, dekoracyjnych ścianek, piaskownic i wielu innych elementów, które współgrają z domem lub posesją.

Przygotowanie terenu i zaplanowanie instalacji odprowadzających wodę

Jeżeli mamy gotowy projekt, a założenia są po akceptacji obu stron, wtedy ważną rolę odgrywa niwelacja terenu i zadbanie o różnego rodzaju spadki. Bardzo istotną rolę odgrywa tutaj odprowadzenie wody deszczowej. Do złych praktyk jakie można spotkać na niektórych posesjach jest odprowadzanie wody do sąsiada lub na ulicę. Musimy uniknąć także sytuacji, aby woda nie wlewała nam się do domu, albo garażu. Natomiast jeśli pozwalają nam na to warunki, to dobrym rozwiązaniem jest odprowadzanie wody do ogrodu, w innym przypadku powinniśmy zamontować kratki ściekowe, cieki wodne lub też bezobsługowe studnie chłonne. Przy odprowadzaniu wody z rynien powinien znaleźć zastosowanie w takiej sytuacji także osadnik przy rynnie, który będzie łączył rynnę ze studnią chłonną. Z kolie kratki ściekowe pojawiają się z rusztem ocynkowanym lub żeliwnym i pełnią rolę zbierania i odprowadzania wody do studni chłonnej. Tego typu elementy znajdują zastosowanie najczęściej przy wjeździe do garaży.

Ważnym narzędziem przy pracy brukarza jest niwelator. Zastosowanie tego typu sprzętu daje gwarancję wyznaczenia kostki brukowej na całej płaszczyźnie. W tym procesie warto jest zadbać o spadki, które będą występowały na całej powierzchni i powinny one sięgać od 1,5% – 2%. Etap układania kostki brukowej. Kiedy już mamy wyznaczone wysokości możemy przystąpić do korytowania, czyli inaczej wykonania zagłębienia od kostkę lub nawiezienia materiału przydatnego do podniesienia terenu, w zależności od potrzeb terenu. Dalszym etapem pracy jest ustawienie krawężników. Proces ten stanowi to element zamykający powierzchnię kostki brukowej i zapobiegający rozjeżdżaniu się nawierzchni.

Jeżeli zapragniemy, aby krawężnik był niewidoczny, to wykonujemy montaż około 3 cm poniżej docelowej powierzchni kostki brukowej. Na koniec fazy tych prac obniżony krawężnik powinien być obsypany ziemią oraz według uznania obsiany trawę. Ten trik jest bardzo wskazany przy układaniu kostek, z których da się tworzyć wijące się alejki oraz łuki czy półkola. Do innych rozwiązań zalicza się zastosowanie podwyższonej kostki brukowej na brzegach samym betonem. Ale jest to rozwiązanie jest o małej trwałości i nie posiada gwarancji użytkowania kostki na lata. Zwrócić uwagę należy również, że przy wjeździe między ulicą a naszą posesją powinien być umiejscowiony krawężnik drogowy, który stanowić będzie część najazdową. Jeżeli już krawężniki zostały ustawione możemy przystąpić do tworzenia podbudowy i rozpoczynamy prace od zagęszczenia podłoża. Do ważnego narzędzia na tym etapie prac zalicza się zagęszczarka o wadzeni nie mniejszej, niż 400 kg – 500 kg. Proces mieszania podbudowy powinien być tworzony mechanicznie, a składnikami tej mieszaniny powinny być żwir i piasek z cementem. 15 cm, to parametr jaki powinna na tym etapie mieć grubość podbudowy. W kolejnym kroku powinno się ją zagęścić zagęszczarką o ciężarze 500 kg. Kiedy już została przygotowana podbudowa, możemy przejść do zrobienia plantu z piasku kopalnianego o grubości 4 cm, na którym ułożymy kostkę brukową. Z koli plant dokładnie powinien być zagęszczany zagęszczarką o mniejszych gabarytach o wadze 120 kg. Uwagę powinno się też zwrócić w takim momencie na zaplanowane wcześniej spadki.

Gdy powierzchnia została już odpowiednio przygotowana możemy rozpocząć układanie kostki. Podczas układania kostki nie powinny do siebie przylegać dlatego, że na koniec cała powierzchnia zostanie spionowana pisakiem wiślanym. Należy również pamiętać, iż podczas układania kostki brukowej zastosować dwa rodzaje piasku. Do materiału zagęszczającego zalicza się piasek kopalniany. Natomiast piasek wiślany przeznaczony jest do zaspoinowania kostki. Posiada on właściwości takie jak szybkość i ostrość, które nadają się dobrze do klinowania między kostkami. Gdy już kostka została ułożona i zaspoinowana należy do niej użyć ponownie zagęszczarki z gumą, która będzie wibrowała, a jej waga osiągnie około 120 kg. Po procesie zagęszczania jeszcze raz uzupełniamy braki piaskiem wiślanym.

Dodatkowo warto jest tutaj wspomnieć, że na etapie układania kostki, można pod jej powierzchnią zainstalować przepusty wykonane z rur PCV. Ta opcja może posłużyć nam do przeciągnięcia kabli lub nawodnia w ogrodzie. Zastosowanie tego zabiegu pozwoli nam na różnego rodzaju instalacje bez rozbiórki kostki.

Artykuł napisany przy pomocy firmy Master-Bruk – https://master-bruk.pl